Den digitala logistiken

Sedan datorerna gjorde intåg på marknaden så har dessa kunnat användas i allt större utsträckning för att underlätta för företag....