Posts by Josefine

Digital omställning och säkerhet

Digital omställning och säkerhet

Med den ökade digitaliseringen av inte bara fordonsindustrin, utan allt övrigt också, så ökar också möjligheterna för de som vill...

Drönartransporter

Drönartransporter

Sedan de drönare vi är vana att se introducerades har transportbranschen sett möjligheter med det lilla luftfartyget och drönare har...

De autonoma systemens olika nivåer

De autonoma systemens olika nivåer

System med en hög grad av autonomi kan inte enbart agera tillsammans med människan utan är även kapabel till att...

Autonoma lastbilar

Autonoma lastbilar

De autonoma lastbilarna kommer säkerligen att synas på våra vägar inom en kort framtid. De autonoma fordonen klassas in i...

Framtidens transporter

Framtidens transporter

När framtidens transporter diskuteras är det tydligt att miljön är i fokus. Tekniken går fort framåt och det gäller att...

De bästa semiautonoma systemen idag

De bästa semiautonoma systemen idag

Att transporter inom alla områden så småningom kommer bli helt autonoma är något som de flesta håller med om. Även...

Transport och miljö

Transport och miljö

Transportsektorn står för stora delar av de växthusgaser som släpps ut av fordon. Det kommer till en följd av att...

Transport och säkerhet

Transport och säkerhet

Till transportbranschen räknas bland annat flyg, sjöfart, godstransporter och persontransporter. De svenska hamnarna är mycket viktiga för Sverige då de...

Den digitala logistiken

Den digitala logistiken

Sedan datorerna gjorde intåg på marknaden så har dessa kunnat användas i allt större utsträckning för att underlätta för företag....

Tredjeparts och – och fjärdepartslogistik

Tredjeparts och – och fjärdepartslogistik

Logistiken har utvecklat ett flertal grenar, vilket främst är för företag och branscher förändras. Just tredjepartslogistiken började dyka upp och...