Posts by Josefine

De autonoma systemens olika nivåer

System med en hög grad av autonomi kan inte enbart agera tillsammans med människan utan är även kapabel till att...

Autonoma lastbilar

De autonoma lastbilarna kommer säkerligen att synas på våra vägar inom en kort framtid. De autonoma fordonen klassas in i...

Framtidens transporter

När framtidens transporter diskuteras är det tydligt att miljön är i fokus. Tekniken går fort framåt och det gäller att...

De bästa semiautonoma systemen idag

De bästa semiautonoma systemen idag

Att transporter inom alla områden så småningom kommer bli helt autonoma är något som de flesta håller med om. Även...

Transport och miljö

Transportsektorn står för stora delar av de växthusgaser som släpps ut av fordon. Det kommer till en följd av att...

Transport och säkerhet

Till transportbranschen räknas bland annat flyg, sjöfart, godstransporter och persontransporter. De svenska hamnarna är mycket viktiga för Sverige då de...

Den digitala logistiken

Sedan datorerna gjorde intåg på marknaden så har dessa kunnat användas i allt större utsträckning för att underlätta för företag....

Tredjeparts och – och fjärdepartslogistik

Logistiken har utvecklat ett flertal grenar, vilket främst är för företag och branscher förändras. Just tredjepartslogistiken började dyka upp och...

Transport- och produktionslogistik

Inom logistik har det med åren växt fram ett par olika delar som logistik kan delas upp i. Det finns...

Logistik

Ordet logistik kan betyda ganska många saker om man djupdyker i ämnet. De allra flesta kopplar dock samman ordet logistik...