Studera logistik

Studera logistik

Logistik är så mycket mer än bara att flytta en vara från ett ställe till ett annat. Tidigare kopplade man logistik till tåg, flyg och bil och naturligtvis är det fortfarande så även om framtiden kommer att se annorlunda ut, det kan redan se tecken på. Att studera logistik är ett väldigt aktuellt och hett … Läs merStudera logistik

Logistik i USA

USA:s transportnät är det längsta i världen. I 1992 var längden på järnvägslinjer 219 tusen km, vanliga vägar hade 6,3 miljoner km och inre vattenvägar 21 tusen km. Överväganden om transport av gods i USA ska börjas med faktumet att den stora majoriteten av laster transporteras i containrar, vilket kraftigt förenklar lastningen, omlastningen och möjliggör … Läs merLogistik i USA

Logistik i Europa

Logistik handlar om kunskapen om att kunna kontrollera materialflöde. Att kunna ta en vara från en plats till en annan plats och på så sätt uppnå ett lyckat resultat. Det handlar om att på ett smart sätt kunna planera för att sedan kunna genomföra. När man pratar om logistik så kan det vara bra att … Läs merLogistik i Europa

© 2021 Boxed Logistics