Transport- och produktionslogistik

Inom logistik har det med åren växt fram ett par olika delar som logistik kan delas upp i. Det finns exempelvis de som jobbar med transportlogistik och de som jobbar med produktionslogistik. Dessa olika delar och specialiseringar av yrken behövs för att dels kunna få en så kostnadseffektiv logistikkedja som möjligt, men också för att kunna konkurrera med andra företag inom samma bransch. En kund kommer med största sannolikhet välja det företag som har den bästa logistiken och därmed är så effektiva som möjligt med att få fram det kunden betalar för på utlovad tid.

Läs merTransport- och produktionslogistik

© 2021 Boxed Logistics