Den digitala logistiken

Sedan datorerna gjorde intåg på marknaden så har dessa kunnat användas i allt större utsträckning för att underlätta för företag. När sedan Internet kom så kom även datorerna att utvecklas i rask takt och den digitala biten av logistikkedjan har ökat kraftigt. Den fortsätter att öka än idag och har från att varit ett hjälpmedel vid exempelvis fakturering, blivit oumbärlig för logistiken. Digital logistik kommer ta över mer och mer, speciellt när det gäller transport av gods.

Läs merDen digitala logistiken

© 2021 Boxed Logistics