Transport och miljö

Transportsektorn står för stora delar av de växthusgaser som släpps ut av fordon. Det kommer till en följd av att transportsystemen är starkt beroende av fossila bränslen, som vid förbränning producerar dessa växthusgaser som främst är de koldioxidutsläpp som sker. Sveriges inrikestransporter svarar för strax över 30 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det är en stor siffra och det är en anledning till att nya hårdare miljökrav ställt på transportföretagen. De allra flesta transportföretag driver själva ett miljöarbete för att kunna minska sin påverkar på miljön.

Läs merTransport och miljö

Transport och säkerhet

Till transportbranschen räknas bland annat flyg, sjöfart, godstransporter och persontransporter. De svenska hamnarna är mycket viktiga för Sverige då de står för cirka 95 procent av den totala volymen av all import och export till och från Sverige. Då transporten är viktig och branschen har globaliserats söker många företag centraliserade säkerhetslösningar. Ett gemensamt passersystem eller larmcentral kan vara exempel på sådana. Förutom de finns en mängd olika säkerhetslösningar för olika sorters transporter.

Läs merTransport och säkerhet

© 2021 Boxed Logistics