Transport och säkerhet

Till transportbranschen räknas bland annat flyg, sjöfart, godstransporter och persontransporter. De svenska hamnarna är mycket viktiga för Sverige då de står för cirka 95 procent av den totala volymen av all import och export till och från Sverige. Då transporten är viktig och branschen har globaliserats söker många företag centraliserade säkerhetslösningar. Ett gemensamt passersystem eller larmcentral kan vara exempel på sådana. Förutom de finns en mängd olika säkerhetslösningar för olika sorters transporter.

Läs merTransport och säkerhet

© 2021 Boxed Logistics