Transport och miljö

Transportsektorn står för stora delar av de växthusgaser som släpps ut av fordon. Det kommer till en följd av att transportsystemen är starkt beroende av fossila bränslen, som vid förbränning producerar dessa växthusgaser som främst är de koldioxidutsläpp som sker. Sveriges inrikestransporter svarar för strax över 30 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det är en stor siffra och det är en anledning till att nya hårdare miljökrav ställt på transportföretagen. De allra flesta transportföretag driver själva ett miljöarbete för att kunna minska sin påverkar på miljön.

Läs merTransport och miljö

© 2021 Boxed Logistics