De autonoma systemens olika nivåer

System med en hög grad av autonomi kan inte enbart agera tillsammans med människan utan är även kapabel till att dra egna slutsatser och även kunna lära sig av sina erfarenheter. På marknaden idag finns ett antal olika autonoma system som används. En farthållare är ett autonomt system men de mest avancerade autonoma systemen som finns tillgängliga idag gör så mycket mer än att bara hålla farten. De olika systemen graderas på en skala från 0 – 5 och definitionen för de olika nivåerna är bestämda av SAE International, en global sammanslutning av mer än 128 000 ingenjörer och tekniska experter inom flygindustrin, bilindustrin och kommersiella fordon.

Läs merDe autonoma systemens olika nivåer

Autonoma lastbilar

De autonoma lastbilarna kommer säkerligen att synas på våra vägar inom en kort framtid. De autonoma fordonen klassas in i olika nivåer beroende på hur pass autonoma de är. Nivå 0 innebär att föraren har i princip all kontroll över fordonet medans den högsta nivån, nivå 5, innebär att fordonet ska klara av alla trafiksituationer själv, utan någon mänsklig inblandning. Lastbilarna som testas idag befinner sig runt nivå 3–4 men steget till nivå 5 är stort.

Läs merAutonoma lastbilar

Framtidens transporter

När framtidens transporter diskuteras är det tydligt att miljön är i fokus. Tekniken går fort framåt och det gäller att koppla ihop den med rätt affärsmodeller och internationell lagstiftning. Sådant kan ta tid. Det som diskuteras ofta är självkörande fordon, uppkopplade sensorer och artificiell intelligens. Det kommer att komma steg för steg där det som vi kommer få se först troligtvis är autonoma lastbilar i till exempel gruvor och containerhamnar.

Läs merFramtidens transporter

© 2021 Boxed Logistics