Autonoma lastbilar

De autonoma lastbilarna kommer säkerligen att synas på våra vägar inom en kort framtid. De autonoma fordonen klassas in i olika nivåer beroende på hur pass autonoma de är. Nivå 0 innebär att föraren har i princip all kontroll över fordonet medans den högsta nivån, nivå 5, innebär att fordonet ska klara av alla trafiksituationer själv, utan någon mänsklig inblandning. Lastbilarna som testas idag befinner sig runt nivå 3–4 men steget till nivå 5 är stort.

Läs merAutonoma lastbilar

© 2021 Boxed Logistics