De autonoma systemens olika nivåer

System med en hög grad av autonomi kan inte enbart agera tillsammans med människan utan är även kapabel till att dra egna slutsatser och även kunna lära sig av sina erfarenheter. På marknaden idag finns ett antal olika autonoma system som används. En farthållare är ett autonomt system men de mest avancerade autonoma systemen som finns tillgängliga idag gör så mycket mer än att bara hålla farten. De olika systemen graderas på en skala från 0 – 5 och definitionen för de olika nivåerna är bestämda av SAE International, en global sammanslutning av mer än 128 000 ingenjörer och tekniska experter inom flygindustrin, bilindustrin och kommersiella fordon.

Läs merDe autonoma systemens olika nivåer

© 2021 Boxed Logistics