Investera i logistik i Ghana del 1

Många investerare från Sverige har riktat blickarna mot Västafrika och transportsektorn. Eftersom Ghana är bra placerat i Västafrika och är relativt säkert och har väldigt låga löner så finns det många affärsmän i Sverige som vill veta mer om hur läget är där nu. Framförallt med en tanke om att eventuellt investera där. Det finns många saker som kan vara bra att veta innan.

Läs merInvestera i logistik i Ghana del 1

Digital omställning och säkerhet

Med den ökade digitaliseringen av inte bara fordonsindustrin, utan allt övrigt också, så ökar också möjligheterna för de som vill utnyttja den nya tekniken för brottsliga gärningar. Mycket har gjorts för att man ska kunna känna sig säker i den digitala världen men om sanningen ska fram så är den digitala världen väldigt osäker för oss. Bedrägerier, stöld av kreditkortsuppgifter och ID-kapningar ökar och med hjälp av den nya tekniken kan man också komma undan lagen utan problem.

Läs merDigital omställning och säkerhet

Drönartransporter

Sedan de drönare vi är vana att se introducerades har transportbranschen sett möjligheter med det lilla luftfartyget och drönare har också testats av transportföretag för att leverera paket. En drönare kan oftast ta ett paket i taget och sedan återgå till sin bas, och för att det ska vara miljömässigt fördelaktigt jämtemot vanliga leveranser med lastbilar får inte leveranssträckan vara alltför lång. En drönare bör inte ta över en lastbils jobb utan vara ett komplement och underlätta lastbilens transportsträcka genom att vara ett praktiskt och miljövänligt alternativ för den sista leveranssträckan i glesbefolkade områden. 

Läs merDrönartransporter

De autonoma systemens olika nivåer

System med en hög grad av autonomi kan inte enbart agera tillsammans med människan utan är även kapabel till att dra egna slutsatser och även kunna lära sig av sina erfarenheter. På marknaden idag finns ett antal olika autonoma system som används. En farthållare är ett autonomt system men de mest avancerade autonoma systemen som finns tillgängliga idag gör så mycket mer än att bara hålla farten. De olika systemen graderas på en skala från 0 – 5 och definitionen för de olika nivåerna är bestämda av SAE International, en global sammanslutning av mer än 128 000 ingenjörer och tekniska experter inom flygindustrin, bilindustrin och kommersiella fordon.

Läs merDe autonoma systemens olika nivåer

Autonoma lastbilar

De autonoma lastbilarna kommer säkerligen att synas på våra vägar inom en kort framtid. De autonoma fordonen klassas in i olika nivåer beroende på hur pass autonoma de är. Nivå 0 innebär att föraren har i princip all kontroll över fordonet medans den högsta nivån, nivå 5, innebär att fordonet ska klara av alla trafiksituationer själv, utan någon mänsklig inblandning. Lastbilarna som testas idag befinner sig runt nivå 3–4 men steget till nivå 5 är stort.

Läs merAutonoma lastbilar

Framtidens transporter

När framtidens transporter diskuteras är det tydligt att miljön är i fokus. Tekniken går fort framåt och det gäller att koppla ihop den med rätt affärsmodeller och internationell lagstiftning. Sådant kan ta tid. Det som diskuteras ofta är självkörande fordon, uppkopplade sensorer och artificiell intelligens. Det kommer att komma steg för steg där det som vi kommer få se först troligtvis är autonoma lastbilar i till exempel gruvor och containerhamnar.

Läs merFramtidens transporter

Transport och miljö

Transportsektorn står för stora delar av de växthusgaser som släpps ut av fordon. Det kommer till en följd av att transportsystemen är starkt beroende av fossila bränslen, som vid förbränning producerar dessa växthusgaser som främst är de koldioxidutsläpp som sker. Sveriges inrikestransporter svarar för strax över 30 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det är en stor siffra och det är en anledning till att nya hårdare miljökrav ställt på transportföretagen. De allra flesta transportföretag driver själva ett miljöarbete för att kunna minska sin påverkar på miljön.

Läs merTransport och miljö

Transport och säkerhet

Till transportbranschen räknas bland annat flyg, sjöfart, godstransporter och persontransporter. De svenska hamnarna är mycket viktiga för Sverige då de står för cirka 95 procent av den totala volymen av all import och export till och från Sverige. Då transporten är viktig och branschen har globaliserats söker många företag centraliserade säkerhetslösningar. Ett gemensamt passersystem eller larmcentral kan vara exempel på sådana. Förutom de finns en mängd olika säkerhetslösningar för olika sorters transporter.

Läs merTransport och säkerhet

© 2021 Boxed Logistics