Autonoma lastbilar

De autonoma lastbilarna kommer säkerligen att synas på våra vägar inom en kort framtid. De autonoma fordonen klassas in i olika nivåer beroende på hur pass autonoma de är. Nivå 0 innebär att föraren har i princip all kontroll över fordonet medans den högsta nivån, nivå 5, innebär att fordonet ska klara av alla trafiksituationer själv, utan någon mänsklig inblandning. Lastbilarna som testas idag befinner sig runt nivå 3–4 men steget till nivå 5 är stort.

Avancerad teknik krävs

Ett autonomt fordon som befinner sig på nivå 5 beräknas behöva runt hundra miljoner rader av programmering. Som jämförelse så innehåller programmeringen i en Boeing 787 runt sjutton miljoner rader av programmering. Att göra en fullt autonom lastbil är en otroligt komplex uppgift och den enda anledningen till att man försöker göra just detta, är att vinsterna skulle bli enorma i den kommersiella sektorn. De första helt självkörande fordonen kommer att befinna sig i gruvor. I Australien är det redan en verklighet där förarlösa truckar transporterar cirka tjugo miljoner ton järnmalm varje månad. Som ett resultat har arbetsplatsen blivit säkrare och produktiviteten ökat. I Sverige är det Scania som ligger i framkant med både autonoma lastbilar för vägtransport och för autonoma fordon till gruvdrift. En testlastbil kallad Astator har utvecklats och demonstrerats. Styrningen går till så att fordonets rörelser i varje given situation förutspås med information om vilket håll det styr, hur mycket gaspådrag som ges eller hur mycket bromskraft som används. Information till styrsystemet måste skickas var 50:e millisekund för att rätt beslut ska fattas av systemet. Astator kan klara av en maxhastighet på 90 km/h med stabil styrning och med en maximal avvikelse från vägens mittlinje på tjugo centimeter. Tanken är att Astator ska komma i verklig drift inom kort.

Platooning

Platooning är detsamma som fordonskonvojer, vilket inom automationens värld är att man kan köra med delvis obemannade lastbilar. En bemannad förarbil åker längst fram och bakom sig har den tre eller fler lastbilar som är obemannade. Detta är något Scania jobbat länge med och varit framgångsrika med i sina tester. De obemannade lastbilarna matchar ledarfordonets hastighet med hjälp av radar och kamerasensorer. Testerna med platooning har varit framgångsrika och varken rondeller eller U-svängar har visat sig innebära något problem för de obemannade lastbilarna. Lastbilarna håller ett avstånd på tio meter till varandra, skulle en personbil komma emellan ökar systemet avståndet till personbilen med det dubbla. Med andra ord är systemet långt utvecklat och befinner sig mellan nivå 3 och 4. Nivå 5 är inget man har planer på att försöka uppnå utan tanken är att tekniken från början ska användas där trafiklagstiftning inte gäller. Om en cirka tio år är det rimligt att tänka sig att dessa lastbilar kommer i vanlig trafik, men det kommer ta betydligt längre tills man tar bort möjligheten för en eventuell förare att ta över genom att inte bygga en förarhytt. Fordonen kommer dock säkert kunna användas relativt snart mellan så kallade korridorer mellan viktiga centra där lastbilarna kör samma sträcka fram och tillbaka hela tiden.

© 2021 Boxed Logistics