De autonoma systemens olika nivåer

System med en hög grad av autonomi kan inte enbart agera tillsammans med människan utan är även kapabel till att dra egna slutsatser och även kunna lära sig av sina erfarenheter. På marknaden idag finns ett antal olika autonoma system som används. En farthållare är ett autonomt system men de mest avancerade autonoma systemen som finns tillgängliga idag gör så mycket mer än att bara hålla farten. De olika systemen graderas på en skala från 0 – 5 och definitionen för de olika nivåerna är bestämda av SAE International, en global sammanslutning av mer än 128 000 ingenjörer och tekniska experter inom flygindustrin, bilindustrin och kommersiella fordon.

Autonoma system från nivå 0 till nivå 5

De flesta fordonstillverkare använder sig av SAE:s klassificering för att definiera olika grader av autonomi. De olika autonoma systemen måste uppfylla vissa kriterier för att systemet ska kunna klassas inom en viss nivå. Nivå 0 innebär att föraren har fullständig kontroll över fordonet, vilket gör att inom den autonoma världen är nivå 0 inte särskilt intressant. I nivå 1 så har föraren kontroll över det mesta men kan assisteras av olika system som till exempel ACC, Adaptive Cruise Control, vilket är en farthållare som gasar och bromsar beroende på avstånd till fordonet framför. Nivå 2 innebär att föraren övervakar körningen, fordonet har ACC och kan hjälpa föraren att svänga vid trafiksituationer som tillåter det. I nivå 3 börjar det bli avancerad teknik som ska in för att uppfylla kraven. Här ska fordonet klara av att under vissa omständigheter köras helt själv. Behöver systemen att föraren tar över så har man en viss tid på sig att göra det. I nivå 4 ska föraren bara behöva köra fordonet vid exempelvis dåligt väder. Annars ska fordonet vara helt självkörande och man blir själv en passagerare istället för förare. Nivå 5, den högsta nivån, innebär att fordonet ska klara av alla trafiksituationer helt själv. Du ger fordonet din destination och blir sedan körd dit. Ratt, backspeglar och växelspak fyller inte längre någon funktion.

Assisterande system, pilotsystem och autonoma system

I nivå 1 och 2 är det de assisterande systemen som finns. De hjälper till med enklare saker som att hålla farten eller se till att man håller sig inom linjerna. Det är dock fortfarande du som förare som ständigt måste hålla uppsikt. Inom nivå 3 och 4 är det pilotsystem som används. Här kan fordonet köra helt själv medans man själv ägnar sig åt något helt annat. Systemen kan dock inte klara av alla trafiksituationer själv utan kan behöva hjälp av dig som förare. Man får då cirka tio sekunder på sig att ta över kontrollen från fordonet. I nivå 5 är fordonet helt självkörande i alla lägen och situationer.

Ett helt autonomt system i ett fordon kan innebära många sorters möjligheter. Följden med autonoma bilar kan till exempel vara att mindre bilar behövs, när du själv inte använder bilen behöver den inte stå still som idag. Den kan exempelvis en granne använda för att storhandla eller vad som helst. Ett grannskap skulle således kunna dela en på bil, detsamma med många som arbetar skift. Detta kan också vara en anledning till att dagens fordonsindustri satsar mest på fordon i nivå 3 och 4. Om de skulle utveckla fordon i nivå 5, skulle försäljningen dyka till följd av ovanstående möjligheter? Det är något som fordonsindustrin har med i beräkningarna. I framtiden är dock fullt autonoma fordon en verklighet som kommer att inträffa.

© 2021 Boxed Logistics