Digital omställning och säkerhet

Med den ökade digitaliseringen av inte bara fordonsindustrin, utan allt övrigt också, så ökar också möjligheterna för de som vill utnyttja den nya tekniken för brottsliga gärningar. Mycket har gjorts för att man ska kunna känna sig säker i den digitala världen men om sanningen ska fram så är den digitala världen väldigt osäker för oss. Bedrägerier, stöld av kreditkortsuppgifter och ID-kapningar ökar och med hjälp av den nya tekniken kan man också komma undan lagen utan problem.

Säkerheten är en stor utmaning

Allt fler saker blir ständigt uppkopplade, och när snart även transporter av alla slags möjliga varor kommer bli det, vilket nytt hot kommer komma då? De stora omvandlingarna som sker inom tekniken skapar luckor där säkerhetsutvecklare kämpar för att springa ikapp tekniken. Den nya digitala tekniken växer så snabbt och lanseras ibland för snabbt. Digitaliseringen sker överallt och infrastruktur och vitala samhällsfunktioner som el-, VA- och fjärrvärmenäten börjar också alltmer att digitaliseras. När systemen digitaliseras kan man också hacka sig in i systemen. Tänk dig om någon obehörig kunde påverka din självkörande bil, det skulle kunna få katastrofala följder. Inom vård och omsorgssektorn pågår också en omfattande digitalisering där man skulle kunna effektivisera hemtjänst genom att använda kameror på natten istället för hembesök, elektroniska lås för att minska antal nycklar och applikationer för medicinpåminnelser med mera med mera. Olika sensorer för att mäta, styra och övervaka olika typer av infrastrukturer finns och kommer öka från dagens cirka fem miljarder sensorer till flera triljontals sensorer under de närmsta åren.

Den digitala sårbarheten

Den nya tekniken ska inte få användas av obehöriga på ett felaktigt eller kriminellt sätt. Men detta sker och skälen är ofta ekonomiska, vilket mycket av övrig brottslighet också är. En utomstående kan inte tillåtas att ta kontroll över exempelvis en självkörande bil. Därför är det viktigt att när transportsektorn går mot ny teknik att säkerhetshålen täpps till innan lansering så att inte säkerhetsutvecklarna i dessa fall ska kämpa för att komma ikapp. Trojaner och virus sprids runt på datorer och tar ifrån oss hemliga data som i slutändan hamnar i fel händer. Ransomware är ett program som ifall den tillåts in i din dator kan låsa vissa filer och kräva en lösensumma för att få en kod som låser upp filerna igen. Mot detta står vi fortfarande ganska handfallna och år 2017 drabbades flera företags datorer runt om i världen av ett ransomware vilket skapade både förseningar och ekonomiska bekymmer ibland annat infrastrukturen. Många tänker att man borde kunna spåra vart lösensumman tar vägen. Men icke, de vill ha betalt i den anonyma digitala valutan bitcoin. Bedrägerier ökar också online. Någon kan utge sig för att antingen vara säljare eller köpare. När man fått varan eller pengarna går man upp i rök och det visar sig att det digitala kontot man använt sig av är fejk. Bedragaren sitter ofta bakom en avancerad så kallad VPN-tunnel som byter ens IP-adress upp till varannan sekund, vilket gör det omöjligt att kunna spåra användaren. Den digitala utvecklingen inom flera branscher växer och inom transportbranschen är det kanske extra viktigt att vara uppmärksam på eventuella hot och möjligheter för obehöriga att hacka sig in i de alltfler system som lanseras.

© 2021 Boxed Logistics