Framtidens transporter

När framtidens transporter diskuteras är det tydligt att miljön är i fokus. Tekniken går fort framåt och det gäller att koppla ihop den med rätt affärsmodeller och internationell lagstiftning. Sådant kan ta tid. Det som diskuteras ofta är självkörande fordon, uppkopplade sensorer och artificiell intelligens. Det kommer att komma steg för steg där det som vi kommer få se först troligtvis är autonoma lastbilar i till exempel gruvor och containerhamnar.

Arbetet för en effektivare transportsektor

För att transportsektorn ska förändras krävs det att de stora företag inom sektorn är intresserade av att förändra, vilket de är. Med nya krav och lagar rörande utsläpp och miljö så drivs utvecklingen mot framtidens transporter framåt snabbare än någonsin. I Göteborg invigdes år 2017 MobilityXlab. Här samarbetar Autoliv, Ericsson, Volvo och Zenuity för att utveckla nya teknologier för transportsektorn. Denna satsning är mycket viktig, för vill man komma framåt i arbetet krävs det ett brett samarbete över företagens gränser. Enligt de flesta så kommer all framtida transport att vara eldrivna, vare sig det handlar om persontransporter i form av tåg och bussar, eller godstransporter som sker med lastbilar. Att få ett flygplan eldrivet är också sådant som är på gång. Ett kommersiellt eldrivet flygplan kommer först att kunna flyga enbart korta sträckor men i takt med att batterierna utvecklas och för högre energitäthet så skulle alla flygplan tekniskt sett kunna vara eldrivna.

Framtidens transporter på kort sikt och lång sikt

Idag existerar redan elfordon och självkörande fordon. Men det är än så länge en relativt liten del av fordonen som drivs av el. De självkörande bilarna finns och testas flitigt över hela världen. Tekniken är där, men kommer att behövas modifieras allteftersom testresultat kommer in. Autonoma lastbilar kommer med största sannolikhet att implementeras allra först i gruvor och containerhamnar för att sedan sprida sig till andra områden. När de autonoma lastbilarna ska ge sig ut i den vanliga trafiken krävs så mycket mer av tekniken. Här kommer antagligen 5G-tekniken användas för att säkra snabb kommunikation mellan fordonen så de kan köra i täta konvojer. Lastbilar som kan rulla nattetid utan paus skulle förändra mycket. För fartygen till sjöss är det på kort sikt en övergång till en annan bränslekälla, såsom LNG, som kommer ske. För flygplanen så handlar det mycket om att minska bränsleförbrukningen genom lättare material och effektivare motorer. På lång sikt skulle små miljövänliga kärnenergidrivna mikroreaktorer kunna komma att revolutionera alla transportslag. Paketleveranserna kommer att fortsätta öka och alltfler gör sina inköp på internet. Digitaliseringen kommer att ta över mer och mer och förflytta informationen på nytt sätt. Tekniken har inneburit att man kan beställa sina saker från sin hem över internet, nästa steg blir rimligtvis att man slipper hämta ut paketen också. Drönare som paketleverantör har det pratats länge om och Amazon genomförde sin första paketleverans med drönare i England för inte länge sedan. Deras drönare kan lyfta paket upp till 2,2 kilo och faktum är att 86 procent av paketen som Amazon hanterar inte väger mer än så. En annan version av deras drönare klarar sträckor på 24 mil i hastigheter upp till 88 km/h. I framtiden kanske ditt paket åker med en elektrifierad lastbil till terminalen för att sedan levereras till dig med en drönare. Eller kanske kommer istället en självkörande lastbil till dig och du får knappa in din kod eller legitimera dig på något digitalt sätt för att hämta ut ditt paket. Möjligheterna inom framtidens transportsätt är många.

© 2021 Boxed Logistics