Investera i logistik i Ghana del 1

Många investerare från Sverige har riktat blickarna mot Västafrika och transportsektorn. Eftersom Ghana är bra placerat i Västafrika och är relativt säkert och har väldigt låga löner så finns det många affärsmän i Sverige som vill veta mer om hur läget är där nu. Framförallt med en tanke om att eventuellt investera där. Det finns många saker som kan vara bra att veta innan.

Investera i logistik i Ghana del 1

Det transportsystem som nu finns i Västafrika står inför en utmaning för att sänka transportkostnaderna och samtidigt minska tryucket på de dåliga vägarna. Dessa två mål, som är antagonistiska, kräver noggrann granskning och brådskande uppmärksamhet för att komma fram till en effektiv och bra lösning. Det gäller att finna en bra lösning och permanent förändring i den ghanesiska transportindustrin. För att förstå frågan om höga transportkostnader i Västafrika är det viktigt att först ställa sig frågorna varför transportbolagen övderfyller sina lastbilar och varför det tar sån tid att ta sig fram på vägarna.

Geografiska problem

Anledningen till att överbelastning sker är på grund av den geografiska och demografiska karaktären ser ut så. Det gör lasttrafiken obalanserad åt båda håll. Och kommer man till att prata om export så saknas returlast tillbaka igen samtidigt som tidsfaktorn och lönsamhet gör det viktigt att återkomma med fordonet utan fördröjning. Det skulle vara mer ekonomiskt och smartare att kunna fylla båtar och lastbilar båda vägarna, så får man maximalt utnyttjande. Transittiden oftast är alldeles för lång på grund av ineffektiva hanteringar av dokument. Det är långsam verifiering vid olika inmatningspunkter, kontrollpunkter och hinder samt en väginfrastruktur som i många fall är rent olämplig för att möjliggöra en snabba och effektiva transporter. Alla dessa förfaranden och fördröjningar möjliggör korruption genom den mänskliga faktorn eftersom en manuell process, eller ett mänskligt ingripande kan avgöra hur lång tid det tar för en viss process att gå vidare.

Svarta affärer

Den störande effekten av denna ineffektivitet är mest uppenbar vid kortdistanstransporter av gods inom hamnstäderna i Ghana. I stället för ett scenario där hela sändningen är klar för snabb hämtning måste transportföretag hålla transportfordonen och personalen lediga hela dagen, ibland till nästa dag, till extra kostnad för både avsändaren och transportören. Om det antas att fordonet är trafiktägt skulle den tillgången ha transporterat mer än tjugo behållare under en dags arbete, och ändå har den enda belastningen försenats med en hel dag utan att det finns bevis för att nästa dag skulle bli bättre. Effekten av överbelastning och ineffektiv dokumentation förstärks tyvärr av det faktum att förare frestas att bära olaglig last när de kör tomt genom att ta med “svart gods” under bordet.

Svarta affärer

Ett sånt agerande gör att det blir till underkostnadstransporter, vilket är en win-win-situation men på bekostnad av fordonsägaren. En annan effekt är att samma mängd last måste flyttas av betydligt fler fordon, vilket leder till trängsel och mer omfattande skador på väginfrastrukturen samt ökade kostnader för transportbolagen. På grund av de transporter som nu går alldeles för tunga genom Västafrikas korridorer, speciellt vid transittransporter, är axelviktbegränsningen för närvarande utsatt för hårda regler och strikt tillämpning.

© 2021 Boxed Logistics