Investera i logistik i Ghana del 2

Att komma fram till en alternativ affärsmodell för transportbolagen i Ghana och resten av branschens intressenter, skulle nog kunna locka tillbaka förare som har slutat. Det vill säga, om man kan hitta en effektivare transportmodell´som leder till en inkomstgenererande karriär.

Investera i logistik i Ghana del 2

I annat fall måste transportföretaget kompensera förlusten av nyttolast genom det enda tillgängliga alternativet, genom att höja kostnaden per ton. Tyvärr misslyckas ofta en sådan reaktion med syftet att sänka transportkostnaderna i Västafrika.

Bekämpa olagligheter

En av de möjliga lösningarna skulle vara att införa strängare brottsbekämpning på vägen för att förhindra olagliga godstransporter och för att tvinga speditörer att betala vanliga marknadspriser. Ett sådant drag skulle leda till en ökning av efterfrågan på juridisk riktig transport. Tillsammans med ett initiativ för att öka effektiviteten i dokumenthanteringen skulle det leda till bättre utnyttjande av transportmedel och följaktligen en förmåga att uppnå stordriftsfördelar. Med detta skulle ett transportföretag kunna sprida sina kostnader mer och uppnå lägre transportkostnader och därmed ett lägre transportpris för kunder. Det är ett faktum att den ghanesiska transportbranschen har ett brådskande behov av en fullständig omstrukturering, bort från ett rent oreglerat och kaotiskt ekonomiskt system som plågas av korruption och svag brottsbekämpning. Istället öppna för en mer konsoliderad, organiserad och lagligt skyddande form, särskilt inom stadsområden.

Fördelar med samarbete

Det största problemet med genomförandet av någon typ av lösning är emellertid bristen på relevant data för att stödja dessa påståenden. Den juridiska transportmarknaden behöver undersökas och balanseras mot den mängd gods som transporteras över hela landet för att kunna bedöma vilken procentandel av lasten som flyttas på lasgligt sätt. Nästa fråga skulle vara hur man kan övertyga de juridiska transportaktörerna, liksom de olika andra intressenterna inom den offentliga och privata sektorn, om fördelarna med samarbete. Framförallt när det kommer till frågor om serviceprissättning, utbyte av transportdata, genomförande av politiken, diskussioner om forum och branschprofessionalisering genom utbildning och andra tillgängliga medel. En kort titt på handelsstatistiken illustrerar den växande potentialen inom logistikmarknaden.

Chaufför tjänar 25 gånger mer i USA

För några år sedan kom en rapport från en amerikansk byrå för internationell utveckling. De kunde konstatera att det kostar sju gånger mer att leverera samma container från Temas hamn i Accra till Ouagadougou i Burkina Faso än från Newark, New Jersey till Chicago. Trots att avståndet är detsamma. Och trots att en lastbilschaufför tjänar 25 gånger mer i USA än Ghana så är lastbilspriserna högre i Ghana. Detta drivs av ett antal faktorer som prisökningar i samband med verkställighet av bestämmelserna om axelbelastning, vilket hindrar lastbilar från att maximera sina lastar (överbelastning), och fall av korruption vid gränsen och kontrollen. Transportsektorns långsiktiga framgång och investerarnas aptit att ägna kapital till logistik kommer sannolikt att vila på regeringens förmåga att leverera. De måste fokusera på en strategi att göra Ghana till ett större handelscentrum. Landet har flera faktorer till sin fördel, inklusive politisk stabilitet och hög säkerhet. Dessutom har förbättringar av effektiviteten vid Temas hamn redan ökat förtroendet för Ghana som en transitkorridor för varor som leder till resten av Västafrika.

Chaufför tjänar 25 gånger mer i USA

© 2021 Boxed Logistics