Logistik i Europa

Logistik i Europa

Logistik handlar om kunskapen om att kunna kontrollera materialflöde. Att kunna ta en vara från en plats till en annan plats och på så sätt uppnå ett lyckat resultat. Det handlar om att på ett smart sätt kunna planera för att sedan kunna genomföra. När man pratar om logistik så kan det vara bra att ha koll på att det finns några olika grenar inom logistiken vilket är följande:

  • Transportlogistik handlar om att fysiska varor ska flyttas från punkt A till punkt B. För att förflytta en vara behöver man därför använda sig av lastbil, tåg, färja eller flyg. För att kunna leverera varan så det vanligt att man byter transport under själva leveransen. Det kan börja med att varan transporteras i en lastbil för att sedan istället placeras på ett flyg. Poängen är att få fram varan så snabbt som möjligt.
  • Produktionslogistik handlar om att förbättra flödet i produktionen så att det ska kunna gå så snabbt som möjligt.
  • Tredjepartslogistik innebär att en tredje part får i uppgift att utföra delar eller ibland hela logistik tjänsten. Det innebär att ett företag kan ta hjälp av ett annat företag för att leverera sina varor.
  • Fjärdepartslogistik behövs för att kunna skapa full effekt i försäljningen.
  • Logistik och juridik handlar om den juridiska kopplingen till logistiken. Fokuset brukar då ligga på hur transporten går till men också på hur själva lagerhanteringen funkar.
  • Logistik och IT handlar om kopplingen mellan logistiken och IT vilket är något som har blivit allt viktigare de senaste åren, inte minst i Europa tack vare e-handeln som bara växer och växer. Det är därför viktigt med ett system som fungerar bra i alla lägen.

Sverige är ett av de största logistikländerna i Europa

Sverige är ett av de största logistikländerna i Europa

Sedan det blev vanligare med e-handel så har såklart handeln mellan länderna i Europa blivit större. Folk i Sverige handlar inte bara från de svenska butikerna utan köper gärna varor från bland annat England och Tyskland. Såklart har det gjort att logistiken i Europa har blivit stor eftersom det är viktigt att varorna nu behöver fraktas från olika länder. I en mätning från 2015 kunde man se att de största logistikländerna i Europa var Tyskland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Sverige. Det innebär att logistiken inte är riktigt lika stor i Östeuropa men man har samtidigt kunna se att den växer även där vilket betyder att logistiken i Europa snart kommer att bli ännu större än vad den redan är.Det kom då också fram att fler än 11 miljoner människor var anställda i den europeiska logistiksektorn och att det transporteras över 46 miljoner ton dagligen. Nackdelen med att transporten blir allt större i Europa är att tax och miljöskatten kommer att öka i många av de euroepiska länderna vilket såklart kommer att göra att det blir betydligt dyrare för logistikföretagen att ta sig runt i Europa. Därför skulle det vara bättre om varorna mer och mer började fraktas via tåg och färjor istället för att använda sig av vägarna som idag är det vanligaste sättet att frakta varorna på.

© 2021 Boxed Logistics