Studera logistik

Om man som person är strukturerad, gillar att ha ordning och reda och är en fena på att planera, då kanske det är logistik man ska plugga.När man arbetar som logistiker så planerar man flöden, processer och produktionen i en organisation eller företag. Det kan ik princip vara vilket större företag som helst. Det blir din uppgift att vara spindeln i nätet och se till så att varor och ärenden levereras i tid. För att planera, övervaka och genomföra processen så har du kontakt med såväl leverantörer som personal.

Studera logistik

Olika system

Oftast jobbar man i olika sorters system för att planera och hålla koll på tidsplaner och annat. Det är ett omväxlande jobb där du är en viktig del i pusslet för att få företagen lönsamma. Själva innebörden av ordet logistiker är bred, pratar man om tillverkningsindustri kan man uttrycka det så att en logistiker är en typ av verksamhetsarkitekt. Ledningen i företaget tar ett beslut om vad för sorts produktion man ska satsa på och logistikern ser då till så att det finns processer för att kunna genomföra produktionen. Och inte bara genomföra utan det ska även vara hållbart och kostnadseffektivt. Det är sedan logistikerns ansvar att följa upp verksamheten regelbundet och se om det krävs några förbättringar i flödet. Pratar man om transportbranschen så handlar det mer om logistiktjänster där logistikern går in för att gå igenom kundens behov och sedan föreslår olika typer av logistiklösningar. Det kan handla om andra, tredje eller fjärdepartslogistik utifrån kundens behov. Efter det så anpassar logistikern processer och rutiner kring hur själva uppdraget ska utföras och övervakar sedan utförandet. I yrket så får man också räkna med att ständigt jobba med olika förbättringar. En gemensam nämnare är att alla logistiker får en djup insyn i företaget och hur de jobbar. Yrket är både kreativt, flexibelt och dynamiskt. Man får vara en viktig del i att påverka verksamhetens utveckling.

Samarbeta

Det finns även tillfällen när man får samarbeta tvärfunktionellt tillsamans med logistiker från andra företag för att kunna säkerställa kvalitén. Ingen dag är den andra lik och man kommer få jobba i ständig förbättring och nya upplägg, vilket i sin tur driver företaget framåt. Det finns också ett uttalat behov av logistik-kompetens på marknaden. Tillverkningsindustrin och transportbranschen har båda genomgått tuffa perioder sista tio åren. Marknaden är stabil men konkurrensen stenhård. Efter år av effektivisering kan man nu se att väldigt många bolag har stora behov av att anpassa produktionen och affärerna efter mer hållbara perspektiv.

Samarbeta

Fler och fler konsumenter efterfrågar både miljövänlig produktion och miljövänliga transporter. Därför finns en efterfrågan från affärslivet med personer som har den kompetensen. Det finns inget företag som inte berörs av logistik, många gånger är en bra logistik-avdelning avgörande för hur pass framgångsrikt företaget blir. Kommande pensionsavgångar och högre krav på både lönsamhet och effektivitet har gjort att behovet av logistiker spås öka. Logistikutbildningar finns både som vanliga utbildningar och som distansutbildning. Det gäller bara att avgöra vilken variant som passar en bäst.

© 2021 Boxed Logistics