Transport och säkerhet

Till transportbranschen räknas bland annat flyg, sjöfart, godstransporter och persontransporter. De svenska hamnarna är mycket viktiga för Sverige då de står för cirka 95 procent av den totala volymen av all import och export till och från Sverige. Då transporten är viktig och branschen har globaliserats söker många företag centraliserade säkerhetslösningar. Ett gemensamt passersystem eller larmcentral kan vara exempel på sådana. Förutom de finns en mängd olika säkerhetslösningar för olika sorters transporter.

Säkerheten på land

Säkerheten för de transporter som innehåller gods till ett högt värde kräver hög säkerhetsnivå. Dessa kan bland annat vara spårbarhet och positionering av fordonet i realtid via en larmcentral, chauffören har även ett överfallslarm som är kopplad till samma larmcentral. Godsstölder är dock fortfarande en stor utmaning för fraktföretagen och i Europa beräknas det att stölder på minst 8.2 miljarder Euro begås årligen. Så säkerheten för transporter med högt värderat gods utvecklas ständigt, och har tyvärr en lång kvar till att lyckas minska stölderna drastiskt. Men utan den intelligenta tekniken skulle stölderna vara mångdubblade. Tekniken har hjälpt transportsektorn med att få en effektivare säkerhet och därmed en bättre arbetsmiljö för chaufförerna. De tekniker som används för fordon är oftast kamera, olika former av larm och spårningsutrustning. För de hamnar som finns används ofta inte alltför avancerade säkerhetslösningar. Detta varierar dock beroende på hur utsatt hamnen är och vad för sorts hamn det är. Men för många hamnar som hanterar stora mängder gods är det vanligt att ha kameraövervakning som är kopplat till en larmcentral. Detta kompletteras med vakter som kontrollerar hamnen vid vissa tider eller som är alltid är på plats.

Säkerheten till havs

För fartyg finns liknande lösningar, alltså övervakning i realtid, men det finns även andra säkerhetslösningar. Dessa kan vara metalldetektorer, radarutrustning, mörkermedel, kommunikationsutrustning och teknik för tillträdeskontroll. Behovet av en hög skyddsnivå inom sjöfarten har blivit större i och med ökningen av angrepp och kapningar mot främst kommersiella fartyg. Dessa sker både till havs och i hamn. De stora kommersiella fartygen som går igenom ökända vatten där man vet att pirater håller till har unika säkerhetslösningar. Det största tillhållet för dessa pirater är Adenviken utanför Somalia där omkring 20 % av världens handel till sjöss passerar. Företagen som använder denna passage investerar stora pengar på åtgärder som ska hindra fartyget från att bli kapat. Flera fartyg spenderar mer bränsle för att kunna köra snabbare förbi Adenviken. Piraterna har aldrig lyckats kapa ett fartyg som färdats snabbare än 18 knop. Många fartyg har också beväpnade säkerhetsstyrkor ombord på fartygen. Ett flertal länder har också bidragit med deras marina styrkor som patrullerar området. Produkt- och kemtankern Primula tillhör det svenska företaget Väderötank och de har en annan lösning för att skydda sig mot pirater. De har ett system som lägger en sköld av 80 grader varmt vatten runt fartyget. Temperaturen uppnås med hjälp av fartygets tankspolvattensystem. Primula använder sig av detta skydd i drygt två dagar medans hon passerar genom den känsligaste passagen i Adenviken. På fartyget finns två utkikar som håller uppsikt och vid behov tar det 30 sekunder att få systemet funktionsdugligt.

© 2021 Boxed Logistics