Tredjeparts och – och fjärdepartslogistik

Logistiken har utvecklat ett flertal grenar, vilket främst är för företag och branscher förändras. Just tredjepartslogistiken började dyka upp och växa kraftigt på mitten av 1990-talet, något som är ett bevis på att nya grenar inom logistiken ständigt utvecklas. Desto mer man går in i de olika grenarna så märker man även att det inom dessa finns specialiseringar och små delgrenar, vilket gör att en del av logistiken för en utomstående kan tydas vara oerhört komplicerad.

Tredjepartslogistik

Tredjepartslogistik brukar förkortas 3PL och innebär att en tredje part utöver säljare och kund utför delar eller alla logistikaktiviteter. Man skulle kunna se det som ett outsourcande av logistiken där ett företag låter ett annat företag sköta leveranser, lagerhållning och liknande logistiktjänster. Bland grossister och e-handlare blir det allt vanligare att anlita ett annat företag för att sköta sin logistik. Branschen för tredjepartslogistik har vuxit mycket kraftigt sedan 1990-talet och fortsätter att växa med cirka 10 % varje år. Inom tredjepartslogistiken har det idag växt upp specialister inom olika delar och för branschen finns nu även stödfunktioner av olika varianter vilket är ett perfekt exempel på små delgrenar inom en logistikgren. Fördelarna för många av varuägarna som outsourcar sin logistik är dels att sänka kostnaderna för lager, frakt och administration men även att få tillgång till kompetens som företaget själv inte har. En annan fördel med tredjepartslogistik är att varuägaren får mer tid över till sin kärnverksamhet vilket vanligen är att köpa, marknadsföra och sälja produkter.

Fjärdepartslogistik

Ibland har det diskuterats om vad som egentligen är skillnaden mellan tredjepartslogistik (3PL) och fjärdepartslogistik (4PL). Vissa menar att 4PL är samma sak men att 3PL har börjat betyda något annat än vad det gjorde från början. Men skillnaden är det antal parter som hanterar de logistiska funktionerna. Inom 3PL kontrakteras logistiken ut till en utomstående part, med 4PL blir ytterligare en utomstående part inblandad. Ofta så är 4PL ett begrepp man använder när man kontrakterar ut alla sina logistikflöden, inte enbart en del, som är vanligare inom 3PL. En fjärdepartslogistiker kommer hjälpa företaget att samordna och hantera alla aktiviteter inom företagets logistik. Detta innefattar att ta emot bokningar, förfrågningar och att hålla koll på data och logistik. Fördelen för ett företag att anlita ett externt företag är att de renodlade logistikföretagen oftast har ett bredare nätverk. Detta kommer att påverka kostnadseffektiviteten då detta logistikföretag kommer kunna presentera effektivare lösningar. Andra fördelar är att företagets logistikflöde kommer att utvecklas till det positiva, som i längden leder till kostnadseffektivare leveranskedjor. Detta blir den naturliga utvecklingen då man anpassar kostnaderna relaterade till transport, förvaring, administration, lagerföring och inköp. För företaget kan det innebära att man får hjälp med att samordna allt från registrering av order, till plock på lager, distribution och kundkontakt. Fjärdepartslogistikern har även hand om att se till så kund får sina produkter eller tjänster inom avtalad tid samt att de ska erbjuda den service som krävs. Förutom detta kommer det externa företaget sköta bokföring, fakturering och fakturakontroll. För företaget som anlitat en fjärdepartslogistiker blir det lättare att ta plats på nya marknader, genom att exempelvis låta fjärdepartslogistikern äga företagets varor. För många företag finns det med andra ord mycket fördelar att välja en 4PL-lösning.

© 2021 Boxed Logistics